Baden-Fuschlsee ©SalzburgerLand Tourismus

Vítejte v
Solné komoře

Rezervace ubytování

Období cesty: 2 Počet nocí
Podrobné možnosti hledání
Celková cena:
Lokální vymezení:
Lokální vymezení
Hledat ubytování
Hledám prostory ...

Vaše poptávka

Vyplňte prosím všechna pole s označením *.

/ Golfové názvosloví

Golfové názvosloví

Golfové kluby Mondsee a Drachenwand pro vás připravili malé golfové názvosloví!

Albatross: výsledek 3 rány pod normu (par) jamky

As: jamka zahraná na jediný úder – zvaná také jako hole-in-one

Aus: hranice, za kterou se míč nesmí hrát

Bag: golfová taška

Backspin: zpětná rotace, která je udělená míči při úderu

Balata: materiál používaný k pokrytí gumového jádra míčku

Birdie: označuje situaci či skóre, kdy hráč zahrál jedná ránu pod par jamky

Bogey: bogy - výsledek 1 (rány) nad par (par) jamky

Bunker: bankr – písečná překážka

Dimple: malé prohloubeniny na povrchu každého golfového míče, které prodlužují  jeho let

Divot: tzv. „řízek“ – kus půdy, kterou hřáč vysekne holí při úderu

Dogleg: jamka, jejíž fairway se stáčí doprava nebo doleva

Draw: rána, která se lehce stáčí zprava doleva od cíle

Drive: první rána na jamce hraná dřevem

Driver: angl.výraz pro dřevo 1 – klasická hůl na odpal

Driving-Range: cvičná louka oddělená od hřiště

Eagle: „ígl“ – výsledek 2 rány pod par jamky

Eisen: železo – druh golfové hole

Fade: rána, po které míček v letu udělá mírnou zatáčku zleva doprava

Fairway: jedná se o část dráhy mezi odpalištěm a greenem, s nejkratčeji střiženou trávou

Fett: velký kousek trávy, který se vyrazí před ránou

Flight:původně myšlený výraz pro dráhu míčku, v němčině se tento výraz používá také pro skupinu max. 4 spoluhráčů

Fore: varovný výkřik před letícím míčkem

Foursomes: dva týmy s 2 hráči, kteří hrají společně jeden míček

Golfbesteck: hole  (železa, dřeva, puttery atd.)

Greenfee: poplatek, který musí hráč zaplatit na cizím golfovém hřišti

Greenkeeper: zodpovědná osoba za správu golfového hřiště

Grün: (jamkoviště) jedná se o různě rozlehlé a modelované místo s nejkratší travou.

Hacker: podprůměrný golfista

Handicap: hráčova výkonnost - vyjádřena číslem, kolik ran hráč průměrně hraje nad par (par) hřiště

Hindernis: překážky: např. bunker, rybník, jezírko, řeka nebo příkop

Holz: hůl s relativně silnou hlavou na dlouhé rány nebo fairway

Hook: rána, která se silně stáčí zprava doleva

Kurzes Spiel: krátké rány na grín (pitch a chipp) a putt

Lage: poloha míčku, ve které míček zůstane ležet

Lesen des Greens: přesné zhodnocení grínu ze strany složení, polohy a atd.

Loft: vyjadřuje ve stupních sklon úderové plochy hole vůči svislé ose

Luftschlag: rána, která šla nechtěně vedle a která se přitom nedotkla míčku

Netto: celkové skóre hráče po započtení hendikepu

Neunzehntes Loch: vtipný název klubového baru

Out of bounds: oblast mimo hranice hřiště, z níž je zakázáno hrát

Par: měřítko pro délku Fairway

Pitch: krátký, vysoký úder k praporku

Pitchgabel: vypichovátko na opravu důlků způsobených dopadem míčku

Pitchmarke: důlek v greenu způsobený dopadem míče z výšky

Pro: profesionální hráč golfu někdy se tak označuje trenér golfu (který je zároveň profesionálním golfistou) s handicapem 0 nebo ještě lepší

Pro Shop: prodejna s golfovým vybavením

Probeschlag: tréninkový úder  

Pull: rána směřující vlevo od zamýšleného směru

Push: rána směřující vpravo od zamýšleného směru

Putt: rána hraná na grínu s cílem dostat míček do jamky

Putter: speciální hůl pro hraní patů

Putting-Green: cvičný grín (green) sloužící k nácviků patů (putts)

Rabbit: „zelenáč“ - začátečník

Rough: vysoká tráva bezprostředně navazující na semi raf nebo ­dokonce na samotnou fairway

Runde: golfová hra na 9 nebo 18 jamkách

Score: počet ran zahraný na jamce, nebo celkový počet ran zahraný na hřišti

Slice: šlajs – rána, která se silně stáčí zleva doprava

Socket: zkažená rána, kdy hráč trefí míč krčkem hole

Stableford: systém, kdy je hráč bodově hodnocen za výsledky na jednotlivých jamkách podle svého hendikepu (handicap) a hendikepu jamek

Strafschlag: trestná rána, připočítává se ke score jako normální rána

Tee: týčko - stopka (dřevěná či umělohmotná), na kterou se pokládá míč při prvním odpalu na jamce

Tee-Time: rezervace startovního času

Toppen: míček se trefí v horní části a letí rovným směrem

Wedge: krátká hůl s velkým sklonem úderové plochy

Tato webová stránka používá Cookies.
Turistický region Rakousko - poskytněte nám zpětnou vazbu a získejte nevšední zážitky z dovolené!